Εστιατόρια Ερμού Α.Ε.

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Διεύθυνση

Δραστηριότητα

Εστιατόρια Ερμού Α.Ε.

121858003000

094 435 972

ΦΑΕ Αθηνών

Ερμού 72, Αθήνα, Τ.Κ. 105 51

Υπηρεσίες Εστίασης